top of page

De geschiedenis van Transport Janssens

De historie van het bedrijf gaat terug tot in 1915.
Reeds tijdens de oorlogsjaren had Jozef Van Laer, nonkel van Henri, een eigen steenkoolbedrijf. Hij had zijn eerste vrachtwagen in 1940, wat op zich al een hele prestatie was. Maar tijdens de oorlog werd door de bezetter beslag gelegd op deze vrachtwagen, wat een serieuze tegenslag betekende. Na de oorlog en dit tot 1965 had Jozef Van Laer een bloeiend steenkool- en draf bedrijf. (draf= afval of restanten van het bierbrouwen).


Gedurende zijn jeugd heeft Henri steeds geholpen in het bedrijf van zijn nonkel tot hij in 1966 het bedrijf van hem overnam. De afname van steenkool verminderde op dat ogenblik reeds dermate dat een uitbreiding van de activiteiten noodzakelijk werd en al.dus werd overgeschakeld naar transport van allerhande goederen maar vooral toch van bouwmaterialen. Een ideale combinatie bleek de verkoop van kolen in de winter en vervoer van bouwstoffen in de zomer. Reeds vanaf 1966 werd voor de firma Jan Scheys de aanvoer van de grondstoffen en afvoer van de afgewerkte betonproducten verzorgd. De bouw zat letterlijk en figuurlijk in de lift.


In 1980 werd er definitief overgeschakeld naar het vervoer voor derden.

In 1994 stappen beide zonen van Henri, Rudi en Jan in het bedrijf en bouwen het samen met hem verder uit. De eerste chauffeurs worden aangenomen.


In 2005 wordt Rudi alleen zaakvoerder en eind 2009 verdwijnt Jan uit de zaak om zich volledig toe te leggen op de evenementensector.
Het transportbedrijf , met steeds dezelfde benaming JANSSENS HENRI BVBA, heeft op dat moment 8 werknemers-vrachtwagenbestuurders met de daarbij horende vrachtwagen.


Ondertussen heeft Rudi ook een tweede zaak gestart, het Lubbeeks Verhuurcenter, met als hoofdactiviteit het verhuur van minigravers. Ondertussen is het personeel en het wagenpark uitgebouwd tot 15 vrachtwagens. Sinds 2013 werd Katrin zaakvoerder van het Lubbeeks verhuurcenter


Op 1 januari 2020 is Cédric, zoon van Rudi, mede zaakvoerder van het transportbedrijf.


Op deze manier is en blijft het na al die jaren een echt familiebedrijf.

Image by Seb Creativo
bottom of page